Napredne programske rešitve po meri

Ko standardne rešitve ne morejo v celoti zadovoljiti vaših potreb in želja vskočimo mi, s celovitimi rešitvami, ki harmonično delujejo z vašo informacijsko infrastrukturo.

Po meri izdelamo tako namizne aplikacije za Windows okolje kot tudi moderne spletne in mobilne rešitve. Usmerjeni smo v spletne aplikacije, zasnovane na poslovnem programskem jeziku Java (Enterprise Java). Informacijske sisteme razvijamo s sodobnimi orodji – zasnovanimi na komercialnih in odprtokodnih ogrodjih, kot so Hibernate, Spring in JSF (Java Server Faces). Zagotovilo za kakovostno izdelane rešitve in obojestransko zadovoljstvo je visoko strokovna ekipa sodelavcev in učinkovit projektni pristop.

Podpiramo naslednje aplikacijske strežnike:

  • Apache Tomcat,
  • JBoss Application Server
  • IBM WebSphere Application Server
  • BEA WebLogic Server
  • Oracle Application Server Containers for J2EE

Naše programske rešitve podpirajo različne relacijske podatkovne baze:

  • Oracle,
  • IBM DB2,
  • Microsoft SQL Server,
  • PostgreSQL,
  • MySQL.

Storitve

Ponujamo po meri kreirane celovite informacijske rešitve, od analize do namestitve in nato vzdrževanja.

Analiza

Vizualizacija strankinih potreb

Prepoznavanje potreb naročnika je ključnega pomena pri pripravi dobrega načrta za dosego končnega cilja. Samo tako lahko izdelamo rešitev po meri, ki resnično ustreza naročnikovim željam in potrebam. S pogovori, v obliki krajših poglobljenih intervjujev, pridobimo vse potrebne informacije o načinu dela v podjetju in pridobimo vpogled v naročnikove potrebe. Seznanimo se tudi z obstoječimi rešitvami in možnimi integracijami v obstoječe informacijske sisteme.

Razvoj in instalacija

Inteligenten razvoj za učinkovito integracijo

Razvoj vseskozi spremlja redna komunikacija z naročnikom, usklajevanje predlogov in preverjanje izboljšav. Pred produkcijo je namreč vedno ustvarjeno testno okolje, v katerem se dodobra preverijo posamezne funkcionalnosti in kot zaključek opravi končni test.

Vzdrževanje

Z nami ne boste ostali sami...

Pomoč in podpora naročniku sta ključna za delovanje sistemov in stabilnosti poslovnega okolja. Po zaključeni integraciji in testnem uvodnem obdobju, stranki nudimo popolno podporo na naših sistemih in rešitvah. Prav to je naše vodilo v dolgoletne partnerske odnose z vsemi dosedanjimi naročniki.